PAWILONY ZEWNĘTRZNE

 
Pawilon zewnętrzny – autonomiczne (wolnostojące) pawilony targowe (domki) usytuowane w terenie otwartym np. przed halą targową